Amerikas Latviešu palīdzības fonds (ALPF) atzīmē 70 gadu pastāvēšanas jubileju

ALPF ir savstarpējas palīdzības organizācija, kas nodrošina dažādus pabalstu plānus, lai palīdzētu biedriem segt veselības aprūpes, bēru un citus izdevumus. Mūsu veselības aprūpes un medicīniskās aprūpes papildu plāni palīdz segt iesaistīto dalībnieku medicīniskos izdevumus. ALPF piedāvā arī biedriem papildu veselības aprūpes plānu, kurā tiek maksātas noteiktas naudas summas par slimnīcā pavadīto laiku. Mūsu gala izdevumu plāns palīdz segt bēru izdevumus. Mēs arī palīdzam biedriem ar ceļojumu medicīnisko apdrošināšanu un palīdzam biedriem iegūt veselības aprūpi radiniekiem, kas apmeklē no Latvijas. Visiem ALPF biedriem ir tiesības saņemt naudas atvieglojumus no ALPF Ārkārtejas Palīdzības plāna dabas katastrofu vai citu katastrofu gadījumos.

Par biedru var kļūt ikviens ASV iedzīvotājs, kurš atbalsta ALPF principus un darbu. Dalība nav atkarīga no dalības pabalstu plānā. Taču dalība ALPF pabalstu plānos ir pieejama tikai dalībniekiem.

Current Board of Trustees

Davis Berzins Iveta Knese Silvija-Austroze Igor Sturm
(from left) Elena Berzins, Chairman; Davis Berzins; Iveta Knese; Silvija Austroze; Igor Sturm; Uldis Vilcins

Previous Board of Trustees

Davis Berzins Iveta Knese Dr. Janis Zvargulis John Gunars Berzins Silvija-Austroze Igor Sturm
(no kreisās) Dāvis Bērziņš, aizstājējs; Iveta Knese, sekretāre; Dr. Jānis Zvārgulis, priekšsēda vietnieks; Gunars Bērziņš, priekšsēdis; Silvija Austroze, kasiere; Igors Šturms, deputāts

Revīzijas komisija

Audit Committee
Andra Zvārgulis (sekretāre), Aivars Osvalds (priekšsēdis)

Biroja darbinieki

Laura Brozovskis, Andris Gulbis, Rita Ramanis, Iveta Knese, Elēna Bērziņš, Gunars Bērziņš, Silvija Augstroze

Mūsu valdes un revīzijas komitejas locekļu vēsture 1952-2010