Iesniedziet ārkārtas palīdzības pieprasījumu

Pašreizējie LRFA biedri ir tiesīgi saņemt finansiālu palīdzību dabas katastrofu vai citu katastrofu gadījumos. Aizpildiet zemāk esošo pieteikuma veidlapu, lai jūs varētu izmantot šos pabalstus. Pēc šīs veidlapas iesniegšanas LRFA var ar jums sazināties, lai iegūtu papildu informāciju.

Jūsu informācija

Lūdzu, aizpildiet šo lauku

Katastrofu informācija

Pēc šīs informācijas aizpildīšanas varat nosūtīt mums e-pasta ziņojumu ar apliecinošu dokumentāciju un/vai bojājumu fotoattēliem (mājas īpašnieka apdrošināšanas atlīdzība, remonta aprēķini utt.).

Bojājumi nodarīti šādu iemeslu dēļ:

*Lūdzu, paskaidrojiet pasākuma būtību:

Notikuma datums:

Lūdzu, detalizēti izskaidrojiet jūsu īpašumam nodarītos bojājumus:

Paredzamās īpašuma bojājumu izmaksas:

Vai esat bojātā īpašuma vienīgais īpašnieks?

Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet:

Lūdzu, aizpildiet šo lauku

Vai jums ir kāds apdrošināšanas segums, saskaņā ar kuru var iesniegt prasību par šo incidentu?

Ja jā, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju:

Vai jums ir tiesības saņemt atbalstu no kādas no tālāk norādītajām aģentūrām?

Ja esat pārbaudījis kādu no iepriekš minētajām aģentūrām, lūdzu, paskaidrojiet:

Lūdzu, nosūtiet šādus apliecinošos dokumentus uz e-pastu info@lrfa.org:

Tavs paraksts

Veidlapas iesniegšana